Wat kan ik doen?‎ > ‎

Wat kan ik doen om de veiligheid in het gezin te versterken?

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
Wat als er gevaar is?

Als partner helpen voorkomen dat je wederhelft opnieuw seksueel grensoverschrijdend gedrag stelt, is vaak geen eenvoudige taak. Wanneer je partner, eventueel samen met (je) kinderen, thuis woont, kan je toch een aantal zaken ondernemen om in je gezin de veiligheid te verhogen.

Het kan gaan om een aantal maatregelen die een vorm van beperking inhouden:

  • Bespreek vooreerst je bezorgdheid met je partner. Kunnen jullie op basis van het gesprek afspraken maken? 
  • Je laat je partner beter niet samen op één kamer slapen met de kinderen.
  • Wanneer je partner in het bijzijn is van de kinderen, bv. aan het spelen, houd je beter een oogje in het zeil. Je kan de deur laten open staan en luisteren wat ze aan het doen zijn. Dit betekent echter niet dat je de rol van een politieagent moet gaan innemen. In dat geval zou er te veel beperking gelegd worden op jouw leven en dat van het gezin.
  • In heel wat gezinnen is het geen ongewone situatie dat gezinsleden naakt in huis rondlopen. Het is echter aangewezen dit in je gezin vanwege de omstandigheden achterwege te laten.
  • Wanneer je partner in de huiskamer masturbeert, wijs je hem/haar terecht en stel je voor dit op de eigen kamer te doen. Laat blijken (wanneer dit kan in jullie relatie) dat dit niet abnormaal is, maar dat dit niet past in de huiskamer of andere plaatsen waar andere leden van het gezin zijn. 
  • Wanneer je partner iemand op een seksuele wijze aanraakt, is het belangrijk aan te geven dat je dit niet gepast vindt en dat je dit wenst te bespreken. Je kan aangeven dat een andere aanraking op zijn plaats was, zoals bijvoorbeeld een gewone kus of een hand geven. Het roept daarenboven vragen op met betrekking tot jullie relatie: Wat betekent dit voor de relatie? Bespreek het grensoverschrijdend gedrag met de therapeut die je partner begeleidt of ga op zoek naar therapie en gepaste hulp.
  • Het houden van ellenlange preken over wat niet kan, werkt niet altijd goed. Stel daarom voor hoe je het gedrag van je partner wel wenst in het kader van jullie relatie. Mogelijk kan in partnertherapie de relatie worden besproken. Wat houdt de partnertherapie in?

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden