Wat kan ik doen?‎ > ‎

Wat kan ik doen als ik net ontdekt heb dat mijn partner seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld?

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
Wat als er gevaar is?

Wat als je net seksueel grensoverschrijdend gedrag door je partner hebt vastgesteld? Misschien gebeurde dit in het gezin of in de familie. Voor heel wat mensen betekent het ontdekken van het seksueel grensoverschrijdend gedrag een shock. Wat kan je vervolgens doen?

Reacties van partners van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn erg verschillend. Er zullen partners zijn die het gedrag en de feiten voor zich houden. Andere partners zullen onmiddellijk beroep doen op een familielid, vrienden, kennissen of hulpverlening. Hoe schat je vooreerst de situatie in? Wanneer er een ernstige bezorgdheid bestaat over het gedrag van je partner, kan je misschien beter hem of haar even apart nemen. Door zelf in zijn of haar buurt te zijn, kan je meer zicht krijgen op wat er eventueel is gebeurd en kan je nieuwe probleemsituaties op heel korte termijn alvast vermijden.

Letter V
Vervolgens is het belangrijk na te gaan of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wanneer dit het geval is, moet ook de ernst of zwaarte van dat gedrag in rekening worden gebracht. Iemand twee maal ongewenst aanraken aan de benen krijgt een ander gewicht toegekend dan het dwingen van een jongere tot seks. Houd hiermee rekening wanneer je reageert op het gedrag.

Wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag is het aangewezen hier met je partner verder over te praten. Dit is meestal geen gemakkelijke opdracht. Enige tips hiervoor (en over wat je verder kan doen) vind je hier: Algemene tips voor partners.

Letter A
Als je vaststelt dat er gevaar bestaat voor anderen vereist dit soms nog extra stappen. Wat als er gevaar is?

Ten slotte is het belangrijk bij het vaststellen van dergelijk gedrag een beroep te doen op gepaste instanties. Uiteraard heeft dit ook te maken met de specifieke hulpvraag. Ga na waar je therapie en gepaste hulp kan vinden. Indien je twijfels hebt over welke stappen je kan ondernemen, kan je steeds (anoniem) bepaalde instanties contacteren voor advies. Je kan hiervoor beroep doen op een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (www.kindermishandeling.be) of contact opnemen met een hulpverlener van I.T.E.R. via deze site.

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden