Wat kan ik doen?‎ > ‎

Wat als ik vind dat mijn partner ten onrechte wordt beschuldigd?

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
Wat als er gevaar is?
Het gebeurt dat mensen ten onrechte worden beschuldigd van seksueel misbruik. Wanneer dit het geval is of lijkt bij je partner, kan je volgende stappen in overweging nemen:
 • Praat met je partner. Indien jullie er vast van overtuigd zijn dat de beschuldiging onterecht is, laat ze jullie dan ook niet verdelen. Praat samen. Zoek steun. Bekijk samen de gevolgen die de beschuldiging heeft op jullie leven, maar laat niet je hele leven erdoor in beslag nemen. Alle energie in haat- en wraakgevoelens laten opgaan, heeft meestal als enig effect dat het jullie leven nog verder vergalt.
 • Overleg ook met wie je buiten het gezin erover spreekt. Het is meestal geen goed idee om je met je verhaal op te sluiten. Maar wie praat je er wel over? Wie van de vrienden/kennissen/collega’s/buren kan over de beschuldigingen iets te weten komen via andere kanalen?
 • Vermijd twee valkuilen: je kop in het zand steken en doen of er niets aan de hand is enerzijds, en anderzijds vervallen in gejammer en alleen nog aan doemscenario’s denken.
 • Bedenk ook of het nuttig kan zijn om met een professional te gaan spreken. Bijvoorbeeld een advocaat over hoe je best een verdediging opbouwt. Of een hulpverlener, over hoe je die zware tijd kunt doorkomen. 
Letter D
De vraag waarom iemand dat doet, kan een obsessie worden. Schrijf het daarom van je af en hou samen met je partner bij wat je weet en hoe je dat te weten bent gekomen. Maak er wel geen rechercheobsessie van.
 • Waarom is er een beschuldiging? Er zijn drie mogelijkheden:
  1. De klacht is met slechte bedoelingen ingediend en de persoon in kwestie heeft hiermee een plan om iets te bereiken. In dat geval is hij of zij volledig verantwoordelijk voor het indienen van de klacht.
  2. De klacht is te goeder trouw ingediend en voor de persoon in kwestie is er wel degelijk sprake van misbruik of intimidatie. Er kan een interpretatieverschil bestaan over iets dat met je partner gebeurd is. Er kan effectief seksueel grensoverschrijdend gedrag plaats gevonden hebben, maar partner vertelt niet de volledige waarheid. Uitzonderlijk kan het voorkomen dat iemand oprecht is gaan geloven dat er echt iets gebeurd is. Vertrouwenspersonen en hulpverleners kunnen deze waanideeën soms onbedoeld versterken als zij er per definitie van uitgaan dat beschuldigingen waar zijn tot bewijs van het tegendeel.
  3. Derden hebben het vermeende slachtoffer de klacht aangepraat. Bij derden kan het gaan om personen uit de directe omgeving zoals ouders, partner of collega’s.
Het onderscheid tussen deze drie situaties is niet altijd zo duidelijk. Wat ooit begon als bedrieglijke klacht (situatie 1), kan overgaan in situatie 2 waarbij het opzettelijk bedrog vervangen wordt door de overtuiging dat het waar is. Soms kan de betrokkene niet meer terug, als de beschuldiging wordt geloofd en gesteund door anderen. Soms is er toch iets gebeurd. 
 • Verhoord worden
Letter V
Voor een onterecht beschuldigde is een politieverhoor een zeer ingrijpende ervaring die diepe sporen kan nalaten. Ook als partner word je soms verhoord en soms zelfs beschuldigd (bijvoorbeeld voor schuldig verzuim). De ernst van een aanklacht (seksueel misbruik, aanranding, verkrachting) maakt het mogelijk dat je partner kan worden vastgehouden.
  • Raak niet in paniek en laat je niet intimideren. Houd jezelf steeds voor dat we in een rechtsstaat leven. Om recht te kunnen krijgen, moet je meewerken en alles aan de politie vertellen.
  • Schakel zo snel mogelijk een gespecialiseerde advocaat in. Je kan een advocaat via internet opzoeken (http://advocaat.dmenp.be/ZoekAdvocaat.aspx) of contact opnemen met de Orde van Vlaamse Balies (02/2275470). Voor Nederland is dat de Orde van Advocaten te Den Haag (070-3288328).
  • Overleg met je advocaat wat jullie kunnen doen, indien de beschuldiging publiekelijk bekend wordt. Is een aangifte wegens laster dan zinvol?
 • In de omgeving
Letter P
Partners van onterecht beschuldigden worstelen vaak met de vraag in hoeverre zij mensen in hun omgeving (collega’s op het werk, buren, vrienden en familieleden) moeten informeren over de situatie waarin zij terecht zijn gekomen. De doorsnee reactie in geval van een beschuldiging wegens seksueel misbruik is immers “Ook al is het misschien wat overdreven, er zal toch wel iets gebeurd zijn, want je dient toch niet zomaar een aanklacht in?”. Toch is volledige geheimhouding om meerdere redenen niet aan te bevelen. Het onbespreekbaar maken en laten van die ervaring bemoeilijkt de verwerking ervan. Bovendien wordt de onterecht beschuldigde op deze manier weerloos tegenover geruchten die vroeg of laat toch wel zullen komen. Daarom is het van belang om goed na te denken over een zorgvuldige informatiestrategie:
  • Voorkom zoveel mogelijk dat je gedwongen bent te reageren op geruchten die mensen uit je omgeving opvangen. Het is van belang om zelf het initiatief te houden en relevante mensen uit je omgeving snel en grondig te informeren voordat ze via anderen allerlei verhalen horen.
  • Bedenk dat een persoonlijk gesprek de meest effectieve vorm is om mensen te informeren.
  • Wees uiteraard selectief en vertel het alleen aan mensen die je kan vertrouwen: geen roddelaars of sensatiezoekers.
  • Licht in elk geval jullie huisarts en eventueel andere vertrouwenspersonen in.

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden