Wat kan ik doen?‎ > ‎

Wat als er gevaar is?

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
Wat als er gevaar is?
Wanneer je seksueel grensoverschrijdend gedrag vaststelt of te weten komt, dan is het belangrijk als partner na te gaan of er sprake is van gevaar. Bestaat de kans dat jouw partner dit gedrag naar het slachtoffer of anderen herhaalt?

Wanneer er sprake is van onmiddellijk gevaar voor andere mensen binnen het gezin of daarbuiten, dan moet de veiligheid van andere mensen kunnen worden gegarandeerd. Dit kan door steeds iemand in het bijzijn van je partner te voorzien. Soms kan dit door hem of haar niet meer in de desbetreffende omgeving (bijvoorbeeld thuis) te laten verblijven. Dit kan tot gevolg hebben dat je partner (tijdelijk) op een andere locatie gaat verblijven.

Letter W
Wanneer je het gevaar hoog inschat, kan melding bij politie of gerecht tevens een noodzakelijke stap zijn om anderen te beschermen. Zij luisteren naar jouw bezorgdheid en denken na of er iets moet worden ondernomen om het voor iedereen veilig te maken/houden. Wanneer je partner psychisch aan de grond zit en/of een gevaar voor zichzelf betekent, kan een opname in een psychiatrisch centrum aan de orde zijn. Verder kan ook begeleiding en/of therapie het gevaar verkleinen.

Om te voorkomen dat er nog meer seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt gesteld, dien je dus na te gaan of er een gevaar in de toekomst kan zijn. Concreet komen partners dan bijvoorbeeld met de vraag: kan ik mijn partner nog bij kinderen of andere personen alleen laten?

Letter E
Een inschatting van gevaar bespreek je best met andere betrokkenen en hulpverleners die je hierbij kunnen adviseren. Je kan hiervoor beroep doen op een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (www.kindermishandeling.be) of contact opnemen met een hulpverlener van I.T.E.R. via deze site.

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden