Ik als partner‎ > ‎

Welke reacties hebben andere partners?

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
Ben ik ook verantwoordelijk?
Je bent zeker niet de enige partner van iemand die seksueel grensoverschrijdend gedrag stelde. Komt het alleen in ons gezin voor? Er zijn mensen die in dezelfde situatie verkeren. Veel voorkomende emotionele reacties bij hen zijn o.a. schaamte, angst, ongeloof, verwarring, kwaadheid, teleurstelling, verdriet,… 
Uit onderzoek blijkt dat partners op verschillende wijze kunnen reageren. Zo voelen partners zich soms schuldig omdat ze het gedrag van hun levensgezel niet konden voorkomen. Dit kan gepaard gaan met angst voor eventuele veroordeling door de omgeving. Verder kan het een gevoel van sociaal stigma teweeg brengen, wat betekent dat hetgeen gebeurd is als etiket op het gezin kleeft. Alsof alle kenmerken van je gezin of persoon verdwijnen achter het gedrag dat door je partner werd gesteld. Partners kunnen droevig zijn omdat het probleem zich in hun gezin heeft gesteld. Ook depressieve gevoelens kunnen aanwezig zijn. Dit kan gepaard gaan met het gevoel van hulpeloosheid. Sommige partners ontkennen en/of minimaliseren (deels) wat er is gebeurd. Zij kunnen het gedrag van hun partner dan goedpraten. Mag ik het gedrag van mijn partner goedpraten?
Letter M
Misschien herken je één of meerdere van bovenstaande reacties. Belangrijk is dat je voor jezelf een weg vindt om daar mee om te gaan. Je gevoelens delen bij een vertrouwenspersoon in jouw omgeving kan je daarbij helpen. Je kan ook steeds terecht bij: Contact met een hulpverlener.

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden