Ik als partner‎ > ‎

Waarom heeft mijn partner zoiets gedaan?

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
Ben ik ook verantwoordelijk?
Op een dag word je geconfronteerd met het gegeven dat je partner seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld. Bij heel wat mensen roept dit de vraag op waarom het net hun partner is die dit gedaan heeft.
Het kan dan ook zwaar zijn om levensgezel te zijn van iemand die seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld. Niemand wil dat zijn. Het is een probleem dat er beter niet was geweest. Soms wordt deze vraag begeleid door gedachten als: had ik iets kunnen of moeten doen om het te voorkomen? Ligt het niet ook een beetje aan mij, als partner? Heb ik het misschien verdiend dat ik hiermee word gestraft? Immers, waarom heeft MIJN partner zoiets gedaan? Waarom moet mij dat als partner overkomen? 
Letter A
Alhoewel het heel normaal is in een verwerkingsproces om deze gedachten en vragen te hebben, is het antwoord op deze vragen in eerste instantie eenvoudig: de verantwoordelijkheid voor het seksueel grensoverschrijdend gedrag ligt bij degene die het gedrag stelde. Het is jouw partner zelf die heeft gehandeld. Het is belangrijk te weten dat hij of zij daar zelf ook in de eerste plaats verantwoordelijk voor is. 
Toch kan dit gedrag gevolgen voor jou hebben. Hetgeen je partner gedaan heeft, kan jou sterk van slag brengen. Het gezin kan ontregeld geraken. Er kunnen mensen uit jouw omgeving afstand nemen van de gebeurtenissen en jou daarom laten vallen als vriend of familielid. Je komt als het ware tussen twee vuren te zitten. Hoe kan je hiermee omgaan? Klik even verder naar: Wat ik kan doen.

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden