Ik als partner‎ > ‎

Mag ik het gedrag van mijn partner goedpraten?

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
Ben ik ook verantwoordelijk?
Het is mogelijk dat je als partner het gedrag van je wederhelft op één of andere wijze gaat goedpraten, zonder dat dit gebaseerd is op een helder argument. Dat is echter niet ongewoon, aangezien partners vaak, zoals reeds aangegeven op deze site, loyaliteit naar elkaar vertonen. Dit is noodzakelijk om je partner te kunnen ondersteunen. Goedpraten kan ook gebeuren vanuit een ongeloof. Je kan je dan niet voorstellen dat je partner in staat is dergelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag te stellen. Als partner kan je op een bepaalde wijze denken en handelen, zodanig dat je het gedrag met een ongeldige reden goed gaat keuren:
“Ik zie mijn partner graag, dus ik hoef hem/haar niet te begrenzen.” Je partner graag zien is essentieel om hem of haar te helpen. Afhankelijk van de situatie kan het echter noodzakelijk zijn een aantal grenzen te stellen. Misschien heeft hij of zij het sinds de jeugdjaren moeilijk gehad om dit te kunnen. Grenzen stellen kan bijvoorbeeld door je partner niet toe te staan de hele dag op internet te surfen (zodat naar porno surfen wordt vermeden of beperkt), of kan ook door aanwezig te zijn wanneer hij of zij in contact komt met kinderen.
Letter M
“Mijn partner doet dit niet.” Het is soms heel moeilijk te geloven als partner dat je wederhelft seksueel grensoverschrijdend gedrag gesteld heeft. Dit kan er toe leiden dat je de stelling inneemt dat zoiets niet door jouw partner kan gedaan worden. Hoe moeilijk ook om het te beseffen, die mogelijkheid bestaat altijd. Geen enkele persoon weet steeds wat zijn of haar partner denkt en doet. Het is belangrijk om in te zien dat jouw partner, als die zo’n gedrag gesteld heeft, niet de enige is die dat gedaan heeft. Echter kan ook dit het gedrag niet goedpraten. 
“Het slachtoffer heeft het (misschien) uitgelokt.” Soms wordt gezegd door de omgeving dat het slachtoffer geen onschuldig zieltje heeft en dat hij of zij bijvoorbeeld gekend staat om met meerdere mensen seksueel contact te hebben. Betekent dit dan dat iemand slachtoffer mag worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Nee. Het uitlokken zelf is ook voor interpretatie vatbaar. We nemen best de criteria van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de hand en gaan na waar de grens al dan niet overschreden is. Ook al heeft hij of zij bijvoorbeeld in eerste instantie jouw partner versiert, dit betekent niet dat hij of zij op een bepaald moment geen grens zou mogen stellen. Het kan dus geen seksueel grensoverschrijdend gedrag verantwoorden.
Letter M
“Mijn partner is in een andere cultuur opgegroeid.” Mogelijk is je partner in een cultuur opgegroeid die andere waarden en normen erkent dan degene die in België erkend zijn en onder andere in het strafrecht vastgelegd zijn. Het is niet steeds evident zich aan te passen aan andere waarden en normen. Het vergt soms enige inspanning. Niettegenstaande betekent dit niet dat de erkende waarden en normen hier en nu niet gevolgd moeten worden. Het mag geen goedkeuring betekenen van het overschrijden van een grens binnen deze samenleving.
“Vroeger werd daar allemaal geen probleem van gemaakt.” Tijden veranderen. Vroeger werden een aantal zaken getolereerd die vandaag niet meer door de beugel kunnen. Het omgekeerde geldt ook. Vroeger lag bijvoorbeeld de leeftijdsgrens voor seksueel contact hoger dan vandaag. Hier en nu gelden de waarden en normen omtrent seksualiteit die vandaag in België erkend worden. Het is begrijpelijk dat een verandering van waarden en normen doorheen de tijd mogelijk verwarring brengt. Een verwijzing naar het verleden kan echter geen argument zijn om gedrag dat vandaag als grensoverschrijdend beschouwd wordt te aanvaarden. Om een gepaste inschatting te maken van wat seksueel grensoverschrijdend gedrag is, verwijzen we graag door naar: Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag?. 
Letter S
Seksueel grensoverschrijdend gedrag goedpraten vergroot echter de kans dat je partner niet inziet wat hij of zij verkeerd heeft gedaan en geen verantwoordelijkheid opneemt voor zijn of haar gedrag. Dan is de stap naar nieuw seksueel grensoverschrijdend gedrag kleiner. Bovendien kan goedpraten of ontkenning van de feiten erg pijnlijk zijn voor het slachtoffer. 

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden