Ik als partner‎ > ‎

Is het normaal dat ik mijn partner nog graag zie?

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
Ben ik ook verantwoordelijk?
Het is zeker en vast niet ongewoon om je partner, ondanks wat er gebeurd is, nog graag te zien. Hulpverleners noemen dit loyaliteit. Volgens het woordenboek betekent loyaliteit hetzelfde als trouw. Partners kiezen om samen in het leven te staan en voelen zich verbonden. Als het goed gaat in de relatie ontstaat er een positieve spiraal tussen beide partners, een spiraal van betrouwbaar zijn, van vertrouwen geven, van erkenning geven en krijgen voor dit vertrouwen. 
Wanneer je loyaliteit hebt ten opzichte van je partner, kan het betekenen dat je onvoorwaardelijk je partner gaat verdedigen. Of als partner zal je alles doen om te zorgen dat jullie (jij en je partner) zo goed mogelijk uit deze situatie komen. Loyaliteit wordt versterkt doordat er naast de feiten vaak sprake is van goede dingen die jouw partner doet en kenmerkt. 
Letter D
De loyaliteit kan gepaard gaan met schuldgevoel en woede. Als partner is het niet evident om met die tweestrijd om te gaan. Het kan moeilijk zijn om jouw partner doorheen deze situatie te steunen. Soms is er vanuit de omgeving druk om afstand te nemen van hem of haar. De reacties kunnen uiteenlopen en tevens op jou als partner gaan wegen. Iedere partner heeft de keuze in welke mate hij of zij steun verleent. Toch heeft jouw levensgezel je misschien wel het meest nodig op dat moment. Hij of zij heeft mogelijk de nood aan bevestiging dat je om hem of haar geeft en de nood aan een vertrouwelijke omgeving waar zaken (ook het seksueel grensoverschrijdend gedrag) bespreekbaar zijn (Zie ook: Wat ik kan doen). De eventueel beschadigde band tussen jou en jouw partner kan met de tijd nog wijzigen. Soms heelt de tijd de wonden en kan hulp en steun daarbij een meerwaarde vormen. 
Mensen kunnen vreselijke dingen doen. Soms heel gruwelijke. En die mensen kunnen een partner hebben. Dat betekent niet dat je als partner vreselijke dingen doet, gedaan hebt of steunt. Wanneer je over jouw partner nadenkt, is het mogelijk er een bepaalde afstand van te nemen en hem of haar toch nog graag te zien. Maar makkelijk is het voor partners van plegers bijna nooit.

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden