Ik als partner‎ > ‎

Ben ik ook verantwoordelijk?

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
Ben ik ook verantwoordelijk?
Zoals al zo vaak werd aangehaald, is het belangrijk te onderstrepen dat ieder verantwoordelijk is voor zijn gedrag. De dader blijft dus ook verantwoordelijk voor de feiten die hij gepleegd heeft. Enkel in geval van actieve of passieve (schuldig verzuim; op de hoogte zijn van de feiten en de hulpdiensten niet contacteren) betrokkenheid moet de vraag van medeverantwoordelijkheid worden gesteld.
Als deze vragen echter uitgesloten kunnen worden, gaat het vaak om een vals gevoel van medeverantwoordelijkheid of schuld. Het is dan een normale twijfel die de kop op steekt. De gehele identiteit van de partner wordt in twijfel getrokken zoals eerder (Wat betekent dit voor de relatie?) reeds werd besproken.

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden